FA Byggnads

Mur & Puts

Husets skydd och
ansikte utåt

FA Byggnads
Mur & Puts

Fasadens skick avgör byggnadens hälsa. En fasad där putsen börjar släppa eller spricka riskerar att släppa in fukt. Detta kan leda till omfattande skador på hela huset. FA Byggnads har kompetensen och erfarenheten som krävs för att besikta en fasad och fatta beslut om korrekta åtgärder. Att göra en adekvat bedömning av fasadens skick och genomföra en renovering på ett riktigt och hållbart sätt kräver yrkeskunskap och en gedigen materialkännedom. Vi erbjuder också tjänster som murare.

Låt oss vårda din fasad och ge ert hus möjlighet att visa upp sin bästa sida. Er bostad får ett tryggt, hållbart skydd och kommer att bli en fröjd för ögat.

VARFÖR FA Byggnads?

Materialkännedom

Vi murar, utför fasadtvätt, omputsning och fasadrenovering. Om fasaden blivit felaktigt renoverad tidigare bör detta åtgärdas. Vi murar med tegel och betong. Det är oerhört viktigt att veta vad man gör när man jobbar med en fasad. Felaktiga metoder och material kan i bästa fall innebära ett jobb som kommer att behöva göras om inom något år och värsta fall orsaka stora skador på fastigheten. I vilket fall som helst kräver det en omfattande renovering.

Fasadputs utförs i tre lager i ett lämpligt antal skikt och rätt tjocklek. De olika lagren är grundning, grovputs och ytputs/färg. Underlaget är helt avgörande för vilken typ av puts som ska användas. De olika materialen måste fungera tillsammans och läggas med omsorg. Om man inte tar hänsyn till fasadens egenskaper kommer underlaget stöta bort putsen, vilket gör att man snart behöver genomföra en ny renovering. När det gäller det yttersta lagret av färg och tunnputs, kan de vara sammansatta av organiska eller oorganiska bindemedel. Exempel på material är kalk, cement, latexfärg och oljefärg. Vilken typ av puts man väljer är beroende av underlaget.

I många fall kan man använda sig av naturliga material som både håller hög kvalitet och är miljövänliga. Tack vare ett nära samarbete med Sveriges ledande leverantörer i branschen tillhandahåller vi ett stort utbud av material till fördelaktiga priser.

FA Byggnads GARANTI

Garanti och trygghet

Trygghet, hälsa
och prakt

En nyrenoverad fasad är en fröjd att se på. Den visar upp ett hus som är vårdat med omtanke. En sönderfallen, sliten och sprucken fasad för tankarna till försummelse och förfall. Om det är så illa att fasaden börjat släppa in fukt innebär det en ökad hälsorisk för de som bor där. Fukten kan tränga in genom sprickor som ser mindre allvarliga ut än de är. Mögel börjar växa i fuktiga miljöer och inte sällan sprids sporerna i luften inomhus och ger upphov till en hälsovådlig miljö. Att andas in mögel kan orsaka allergier och problem med luftvägarna, exponeras man för detta under en längre tid innebär det en risk för hälsan.

Kontakta oss för att se över er fasad. Vi har kompetensen att avgöra dess skick och föreslå eventuella åtgärder. Vi utför allt ifrån att mura till fasadputs och fasadtvätt. Vi gör ett jobb som håller och skyddar ert hus i framtiden.

Hör av er till oss!

När ni söker efter en murare eller vill renovera fasaden kan ni kontakta oss. Vi bokar in ett möte, lyssnar på era önskemål, ser över fastigheten och lägger fram en kostnadsfri offert. Sedan är det upp till er hur ni ska fortsätta, då ett möte och en offert är gratis och inte förbinder er till någonting.

FA Byggnads månar om ett trevligt bemötande. Vi lyssnar på kundens önskemål och ger gärna rådgivning. Vi ser fram emot att få vårda ert hus. En nöjd kund är det bästa betyget vi kan få!